Energetinio efektyvumo didinimas 2

UAB „Ameko konstrukcijos“ įgyvendina projektą „UAB „Ameko konstrukcijos“ investicijos į AEI gamybos įrangą“ Nr. 02-011-K-0002, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma - 107.068,00 Eur, skirtas finansavimas - 85.654,40 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2023-02-02, projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025-03-31.

Projekto tikslas - didinant AEI gamybą ir vartojimo efektyvumą sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonės UAB „Ameko konstrukcijos“ procesuose.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti 150,00 kW galios saulės jėgainę.

Projekto veikla - skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Ameko konstrukcijos“ įdiegs 150,00 kW galios saulės jėgainę, taip bus sprendžiama įmonės problema - neišnaudojamas neutralios klimatui ekonomikos potencialas pramonėje. Saulės jėgainė įmonei leis naudotis pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams gamyboje, kas leis sutaupyti įmonės lėšų, sumažės sąnaudos ir kartu produkcijos savikaina. Saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Projekto įgyvendinimas kartu prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Saulės elektrinės įsigijimas, diegimas ir eksploatacija tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo horizontaliojo principo: didinamas atsinaujinančių elektros išteklių vartojimas pramonės įmonėje, remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita, atlikta UAB „Ameko konstrukcijos“ įmonei, bus investuojama į atsinaujinančių elektros išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimus, kaip energijos taupymo priemonę gamybos veiklai efektyvinti. Taip pat saulės elektrinės diegimas prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2 , nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia energija. Saulės elektrinė - atsinaujinančių elektros išteklius  naudojantis gamybos įrengimas, kuris neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių